Strategie

Om de organisatiedoelstellingen te bereiken is het van belang om de juiste HR strategie en -instrumenten in te zetten.

Wij maken huidige HR processen inzichtelijk, identificeren verbeterpunten en implementeren deze samen met u. Sturing op gedrag en gedragsverandering staan hierbij centraal.

Kennis van de benodigde competenties, structuur en zicht hebben op reeds aanwezige en benodigde kwaliteiten van medewerkers van vandaag en morgen zijn cruciaal om de uitdagingen het hoofd te bieden. We ondersteunen en begeleiden om die vertaalslag te maken, de benodigde processen te implementeren en te borgen!

Instroom

Werving en selectie, “meer kwaliteit voor minder geld”.

Allereerst maken we een strikt onderscheid tussen werving én selectie. Vervolgens bieden wij datgene waar daadwerkelijk behoefte aan is. Immers het werving en selectie proces bestaat uit verschillende te onderscheiden stappen en methodes.

Bij het wervingsvraagstuk bieden we ondersteuning om de arbeidsmarktcommunicatie vorm te geven door begeleiding te geven om met de juiste boodschap de juiste doelgroep te bereiken. Er is aandacht voor ‘Employer branding’.

Het selectieproces kunnen we ondersteunen met onze analyses, waardoor er een nog betere keuze voor de juiste kandidaat gemaakt kan worden.

Doorstroom

Om een aantrekkelijkere werkgever te zijn is het een vereiste om medewerkers een loopbaan en ontwikkeling te bieden. Resultaten van een organisatie worden namelijk beter wanneer de doelstellingen van medewerkers matchen met die van de organisatie.

We ondersteunen met het ontwikkelen of verbeteren van een structuur voor een bij de organisatie passend doorstroombeleid. Hierin kunnen HR instrumenten zoals Strategische Personeelsplanning, Competentie management, Performance management, Talent management, Outplacement, Re-integratie, Individuele persoonlijkheid- en teamtalentenanalyses en Duurzame Inzetbaarheid een plek hebben.

Deze instrumenten kunnen deels specifiek voor uw organisatie ontwikkeld en geïmplementeerd worden!

Wat kunnen we voor u betekenen?