Ongewenste omgangsvormen en vermoeden misstand van maatschappelijk belang

Medewerkers kunnen bij de externe vertrouwenspersoon terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand van maatschappelijk belang binnen de organisatie, het zogenaamde ‘klokkenluiden’, moet deze terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon biedt goede opvang en een luisterend oor. Daarmee voorkom je onnodig menselijk leed en imagoschade. Het vergroot de kans dat er een oplossing komt voor een incident, nog voordat iets escaleert of leidt tot een formele klacht of melding van vermoeden van een misstand. De mogelijkheid om als melder je verhaal te kunnen doen, in goed vertrouwen en in een veilige omgeving, leidt tot minder verzuim. Een vertrouwenspersoon kan advies geven. Inzet van een vertrouwenspersoon is dan ook een onmisbaar element in het streven naar een professioneel werkklimaat.

Onze vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon staat klaar voor medewerkers. We werken meestal met een vrouwelijke- en een mannelijke vertrouwenspersoon bij onze klanten. Dit om de drempel om naar een vertrouwenspersoon te gaan zo laag mogelijk te maken.

Onze vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV) en zijn LVV-register vertrouwenspersoon.

Onze andere diensten

Talentenanalyse

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. Dit doen onze gecertificeerde consultants via de Talent Motivatie Analyse (TMA) voor individuele medewerkers en teams.

Meer informatie

Ondernemingsraden

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. We begeleiden, coachen en adviseren ondernemingsraden en verzorgen basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Meer informatie

HR Consultancy

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, met de juiste specialist op de juiste plek. Van operationele tot tactische en strategische vraagstukken op het terrein van mens en organisatie.

Meer informatie

Coaching

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om mensen te begeleiden, die willen investeren in hun eigen toekomst.

Meer informatie

Training

CEES HR Consultancy heeft zijn krachten gebundeld met zijn partners en kan de klanten een kwalitatief aanbod van trainingen en workshops aanbieden. Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Meer informatie
Wat kunnen we voor u betekenen?