Als focus de factor mens

Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Rond deze cyclus hebben we een aantal trainingen en workshops opgezet, die aansluiten op huidige en toekomstige vraagstukken binnen organisaties. Hierbij worden kennis, vaardigheden en competenties ontwikkeld.

De trainers zijn, zonder uitzondering, ervaren trainers, experts op hun terrein en hebben hun sporen in het werkveld verdiend. Zij delen hun kennis en ervaring op een didactisch verantwoorde wijze met de cursisten.

Optimaal leerrendement

We werken in principe met kleine groepen cursisten (maximaal 8 personen) om het leerrendement zo optimaal mogelijk te laten zijn. Iedere cursist heeft ruim de mogelijkheid om gebruik te maken van een veilige leeromgeving om te oefenen en zich te ontwikkelen.

De cursist wordt uitgedaagd en kan optimaal profiteren van de deskundigheid van de trainers . Hierdoor kan de cursist zijn/haar individuele leerdoelen verwezenlijken en van toegevoegde waarde zijn en blijven voor hun organisaties.

In de trainingen en workshops wordt interactief gewerkt en waar mogelijk wordt een trainingsacteur ingezet om situaties of gesprekken in een veilige leeromgeving te kunnen oefenen.

Informeer gerust naar ons aanbod en onze mogelijkheden.

CEES HR Consultancy werkt samen met:
NPDI
Met David
NPDI
Equipe

Onze andere diensten

Analyse

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. Dit doen onze gecertificeerde consultants via de Talent Motivatie Analyse (TMA) voor individuele medewerkers en teams.

Meer informatie

Ondernemingsraden

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. We begeleiden, coachen en adviseren ondernemingsraden en verzorgen basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Meer informatie

HR Consultancy

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, met de juiste specialist op de juiste plek. Van operationele tot tactische en strategische vraagstukken op het terrein van mens en organisatie.

Meer informatie

Coaching

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om mensen te begeleiden, die willen investeren in hun eigen toekomst.

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht de medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen te beschermen. Hiervoor dient de werkgever een actief beleid te voeren. Ook de wet Huis voor Klokkenluiders legt verplichtingen op aan werkgevers, waaronder het instellen van een meldregeling. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Meer informatie
Wat kunnen we voor u betekenen?