Individuele- en team talentenanalyse (TMA)

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. De Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

Deze analyse wordt gebruikt voor selectie, assessment, persoonlijke ontwikkeling en coaching. Tevens kan middels Teamanalyse tools gekeken worden naar de optimale samenstelling, aansturing en ontwikkeling van uw teams.

Herkenning en acceptatie

De TMA gaat in op veelal onbewuste drijfveren, die basis zijn van talenten, kwaliteiten, valkuilen en gedrag. Mensen die een analyse hebben gedaan ervaren deze als: prettig, uitdagend en vooral kloppend! De TMA geeft inzicht en confronteert, maar gaat altijd uit van talenten en veroordeelt nooit. De inzichten in drijfveren en talenten worden praktisch altijd door de persoon zelf herkend, ervaren en van hieruit geaccepteerd. De TMA kijkt eerst naar de persoon, zijn aanwezige talenten en kwaliteiten en van hieruit naar geschiktheid of ontwikkelbaarheid binnen een functie.

Haarscherp inzicht

De TMA geeft een uniek beeld op basis van 22 drijfveren. De rapportage geeft haarscherp inzicht in de persoonlijkheid (emotionele balans, motieven, sociale-, beïnvloedende -, leidinggevende- en organisatorische talenten), sterkte/zwakte analyse (kwaliteiten en mogelijke valkuilen), communicatie, ideale werkomgeving en ontwikkeling. Met inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties.

Er wordt online een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De resultaten worden vervolgens uitgebreid in een diepte-interview met de kandidaat besproken en daarna na toestemming van de kandidaat met de opdrachtgever gedeeld.

Flexibel en uitbreidbaar

De TMA is uit te breiden met een Capaciteitsanalyse, Beroepskeuzetest en een 180⁰ of 360⁰ Feedbackanalyse, gebaseerd op gedragsvoorbeelden. Tevens is het mogelijk om een complete assessment dag te laten verzorgen door onze ervaren en gecertificeerde professionals.

Onze andere diensten

Ondernemingsraden

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. We begeleiden, coachen en adviseren ondernemingsraden en verzorgen basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Meer informatie

HR Consultancy

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, met de juiste specialist op de juiste plek. Van operationele tot tactische en strategische vraagstukken op het terrein van mens en organisatie.

Meer informatie

Coaching

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om mensen te begeleiden, die willen investeren in hun eigen toekomst.

Meer informatie

Trainingen

CEES HR Consultancy heeft zijn krachten gebundeld met zijn partners en kan de klanten een kwalitatief aanbod van trainingen en workshops aanbieden. Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht de medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen te beschermen. Hiervoor dient de werkgever een actief beleid te voeren. Ook de wet Huis voor Klokkenluiders legt verplichtingen op aan werkgevers, waaronder het instellen van een meldregeling. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Meer informatie
Wat kunnen we voor u betekenen?