Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. OR-leden en directie/bestuurder hebben zowel samen als ieder vanuit de eigen invalshoek hun inbreng. Leidend hierbij is ‘informeel waar mogelijk, formeel waar noodzakelijk’

Het is van belang, dat de ondernemingsraad als volwaardig gesprekspartner van de directie gezien wordt en opereert. Dat ontstaat echter niet zomaar. Het is vaak een lange weg van ontwikkeling, van vallen en opstaan, alvorens een ondernemingsraad uiteindelijk als volwaardig gesprekspartner kan opereren. Een ondernemingsraad, die slagvaardig in het belang van de onderneming als geheel, functioneert en opereert.

OR training en - begeleiding

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het werken met ondernemingsraden op alle niveaus (van Personeelsvertegenwoordiging, Ondernemingsraad tot Europese Ondernemingsraad). Zij hebben zowel ervaring met het begeleiden, coachen en adviseren van ondernemingsraden als de trajectbegeleiding van het oprichten en installeren van een OR en het verzorgen van basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Onze andere diensten

Analyse

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. Dit doen onze gecertificeerde consultants via de Talent Motivatie Analyse (TMA) voor individuele medewerkers en teams.

Meer informatie

HR Consultancy

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, met de juiste specialist op de juiste plek. Van operationele tot tactische en strategische vraagstukken op het terrein van mens en organisatie.

Meer informatie

Coaching

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om mensen te begeleiden, die willen investeren in hun eigen toekomst.

Meer informatie

Trainingen

CEES HR Consultancy heeft zijn krachten gebundeld met zijn partners en kan de klanten een kwalitatief aanbod van trainingen en workshops aanbieden. Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet  is een werkgever verplicht de medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen te beschermen. Hiervoor dient de werkgever een actief beleid te voeren. Ook de wet Huis voor Klokkenluiders legt verplichtingen op aan werkgevers, waaronder het instellen van een meldregeling. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Meer informatie
Wat kunnen we voor u betekenen?