De juiste specialist op de juiste plek

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, van lokaal tot internationaal met de juiste specialist op de juiste plek.

Specifiek voor het MKB hebben we de “PZ adviseur op maat” ontwikkeld, een strippenkaart voor advies over of uitwerking van PZ- of organisatievraagstukken, zodat de ondernemer zich kan richten op zijn kerntaak ‘het ondernemen’.

Ook de instrumenten van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, zijn een waardevolle toevoeging voor onze arbeids- en organisatie specialisten die uw organisatie na een gedegen inventarisatie en bedrijfsscan klaar maken voor de toekomst.

Onze andere diensten

Analyse

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. Dit doen onze gecertificeerde consultants via de Talent Motivatie Analyse (TMA) voor individuele medewerkers en teams.

Meer informatie

Ondernemingsraden

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. We begeleiden, coachen en adviseren ondernemingsraden en verzorgen basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Meer informatie

Coaching

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om mensen te begeleiden, die willen investeren in hun eigen toekomst.

Meer informatie

Trainingen

CEES HR Consultancy heeft zijn krachten gebundeld met zijn partners en kan de klanten een kwalitatief aanbod van trainingen en workshops aanbieden. Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht de medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen te beschermen. Hiervoor dient de werkgever een actief beleid te voeren. Ook de wet Huis voor Klokkenluiders legt verplichtingen op aan werkgevers, waaronder het instellen van een meldregeling. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Meer informatie
Wat kunnen we voor u betekenen?