Menselijke maat als uitgangspunt

Geen mens is gelijk, dus is ook geen medewerker gelijk. De menselijke maat is daarom het uitgangspunt.

Aan het begin van de (loopbaan)coaching wordt vastgesteld wat men wil bereiken. Tijdens de (loopbaan)coaching werken we aan het vergroten van het zelfbewustzijn, zodat er meer inzicht en begrip verkregen wordt in de talenten, drijfveren, competenties en uitdagingen. Zonder bezieling, wegnemen van belemmeringen en vergroten van het potentieel is er geen verandering mogelijk.

Tijdens het gehele traject krijgen mensen optimale aandacht van onze (loopbaan)coaches.

Wie ben ik?

De focus ligt hier op je persoonlijke eigenschappen: hoe kun je jezelf typeren? Hoe kijken anderen naar jou? Wat vind je belangrijk in werk en leven, wat zijn je persoonlijke drijfveren en waarden?

Wat kan ik?

Hierbij breng je de vaardigheden/competenties, kwaliteiten en valkuilen in kaart. Ook maak je een persoonlijke sterkte-zwakte analyse.

Wat wil ik?

Thema’s die hier behandeld worden zijn: Wat heb ik tot nu toe in mijn carrière gedaan? Wat was leuk, wat niet? En waarom niet?

Hoe kom ik daar dan?

Je stelt een persoonlijk plan van aanpak op, waarbij je realistische doelen stelt en wij jou helpen bij het vergroten van je zelfleiderschap en werkelijk resultaat boeken.

Onze andere diensten

Analyse

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. Dit doen onze gecertificeerde consultants via de Talent Motivatie Analyse (TMA) voor individuele medewerkers en teams.

Meer informatie

Ondernemingsraden

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. We begeleiden, coachen en adviseren ondernemingsraden en verzorgen basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Meer informatie

HR Consultancy

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, met de juiste specialist op de juiste plek. Van operationele tot tactische en strategische vraagstukken op het terrein van mens en organisatie.

Meer informatie

Trainingen

CEES HR Consultancy heeft zijn krachten gebundeld met zijn partners en kan de klanten een kwalitatief aanbod van trainingen en workshops aanbieden. Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Meer informatie

Externe vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht de medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen te beschermen. Hiervoor dient de werkgever een actief beleid te voeren. Ook de wet Huis voor Klokkenluiders legt verplichtingen op aan werkgevers, waaronder het instellen van een meldregeling. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Meer informatie

 

Wat kunnen we voor u betekenen?