Analyse

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. De Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

Deze analyse wordt gebruikt voor selectie, assessment, persoonlijke ontwikkeling en coaching. Tevens kan middels Teamanalyse tools gekeken worden naar de optimale samenstelling, aansturing en ontwikkeling van uw teams. De analyse en begeleiding wordt door onze gecertificeerde consultants gedaan.

Meer informatie

Ondernemingsraden

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. OR-leden en directie/bestuurder hebben zowel samen als ieder vanuit de eigen invalshoek hun inbreng. Leidend hierbij is ‘informeel waar mogelijk, formeel waar noodzakelijk’

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het werken met ondernemingsraden op alle niveaus (van Personeelsvertegenwoordiging, Ondernemingsraad tot Europese Ondernemingsraad). Zij hebben zowel ervaring met het begeleiden, coachen en adviseren van ondernemingsraden als de trajectbegeleiding van het oprichten en installeren van een OR en het verzorgen van basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Meer informatie

HR Consultancy

Bij onze klanten communiceren en acteren we op elke plek binnen de organisatie, van werkvloer tot boardroom, met de juiste specialist op de juiste plek.

Staat u voor een uitdaging op het gebied van instroom, doorstroom of uitstroom? Zit u met een vraagstuk op het vlak van de ondernemingsraad? Wilt u een HR-afdeling opzetten of HR beleid ontwikkelen? Zit u met een functionerings- of herplaatsingsprobleem? Moeten uw medewerkers gecoacht worden? Wilt u uw medewerkers laten testen? Zoekt u outplacement begeleiding? Hebt u een extern vertrouwenspersoon nodig?  En hebt u er zelf de expertise of capaciteit niet voor, dan kunnen we u ondersteunen.

Meer informatie

Coaching

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om mensen te begeleiden, die willen investeren in hun eigen toekomst. Stress-burnout coaching en wandelcoaching maken ook deel uit van ons dienstenpakket.

Wij hanteren een heldere, transparante en gefaseerde aanpak. Door deze gefaseerde en persoonlijke aanpak is een maximaal resultaat gewaarborgd. Van intake naar persoonlijk plan, met antwoorden op de vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe kom ik daar dan?’ Tijdens het gehele traject krijgen mensen optimale aandacht van onze loopbaan coaches.

Meer informatie

Trainingen

CEES HR Consultancy heeft zijn krachten gebundeld met zijn partners en kan de klanten een kwalitatief aanbod van trainingen en workshops aanbieden.

‘Ontwikkeling van het individu is ontwikkeling van de organisatie’ is hierbij het credo.

Het trainingsaanbod heeft als focus de factor mens binnen de organisatie en beweegt zich in principe rond de HR-cyclus.

Rond deze cyclus hebben we een aantal trainingen en workshops, met een optimaal leerrendement opgezet die aansluiten op huidige en toekomstige vraagstukken binnen organisaties. Hierbij worden kennis, vaardigheden en competenties ontwikkeld.

Meer informatie

Externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon biedt goede opvang en een luisterend oor. Daarmee voorkom je onnodig menselijk leed en imagoschade. Het vergroot de kans dat er een oplossing komt voor een incident, nog voordat iets escaleert of leidt tot een formele klacht of melding van vermoeden van een misstand.

Meer informatie
Wat kunnen we voor u betekenen?